DAV PUBLIC SCHOOL, ALKUSA

At:- NH-32, Putki,Post : Kusunda, Dhanbad, Jharkhand - 828116 , CBSE AFFILIATION NO.:- 3430003

TEACHING FACULTYS  
DAV PUBLIC SCHOOL, ALKUSA, DHANBAD
TEACHERS LIST

SL.NO.

NAME OF THE STAFF

 
1 MR. R.K. SINHA-PRINCIPAL  
2 MR. G.N. PANDEY  
3 MR. A K MISHRA  
4  MR. P.N. GUPTA  
5  MR. S.CHATTORAJ  
6 DR. SANJAY JAISWAL  
7 MR. A. JHA  
8 MRS. ILA GHOSH  
9 MR. D.K. SRIVASTAVA  
10 MR. S.K. SAHA  
11 MR. K.K. MAHATHA  
12 MRS. SHWETA SINHA  
13 MR. ASHOK KUMAR  
14 MR. N.K. PRAJAPATI  
15 MR. SOMNATH KAR  
16 MRS. SANTANA KAUR  
17 MR. R.M. SUNDARAM  
18 MRS. MRIDULA CHATTERJEE  
19 MISS PIU GHOSH  
20 MR. SANJOY MONDAL  
21 MR. F.K. PANDEY  
22 MRS. RUBY PATHAK  
23 MRS. M. TARANNUM  
24 MR. CHANDAN SINGH  
25 MR. VIKASH KUMAR  
26 MRS. ANJANA MISHRA  
27 MISS PURNIMA KUMARI  
28 MRS. SARITA KUMARI  
29 MRS. VANDANA JHA  
30 MRS. GEETANJALI GUPTA  
31 MRS. SWETA KUMARI  
32 MRS. SNEHA KUMARI  
33 MRS APARNA MISHRA  
34 MR. MANISH JAISWAL  
35 MR. ROHIT KR. SINGH  
36 MR. RAMESH KR. VISHWAKARMA  
37 MR. DEWBRAT PANDEY  
38 MS PRITI DAS  
39 MR. RAJESH RANJAN TIWARI  
40 MS JAYA SINHA  
41 MS. KHUSHBU GARG  
42 MS. PRIYA KUMARI  
43 MRS. RINKU CHATURVEDI  

 

 
 
Contact Us ↓
 
D.A.V PUBLIC SCHOOL - ALKUSA 
NH-32, Putki, PO:- Kusunda,Dhanbad-828116, Jharkhand.
EMAIL- davpsalkusa@gmail.com
WEBSITE:- www.davpsalkusa.com
Contact No:- 80840 72615.

Like Us on:
     
Location Map ↓